Søby Brunkulslejer ligger mellem Kølkær og Fasterholt 13 km sydøst for Herning. Frem til ca. 1970 blev her udvundet brunkul dannet i tertiærtiden for 10-25 mio. år siden.

Nord for brunkulslejerne ligger den 0,7 km2 store, naturlige og 3-5 m dybe Søby Sø, der har rent og næringsfattigt vand samt en sjælden flora. Søbassinets dannelse skyldes muligvis tektonisk indsynkning. Et søbad findes ved søen.