Søby Brunkulslejer ligger mellem Kølkær og Fasterholt 13 km sydøst for Herning. Frem til ca. 1970 blev her udvundet brunkul dannet i tertiærtiden for 10-25 mio. år siden.

Man gravede dybt for at nå brunkulslagene, nogle steder mere end 30 meter. Det bortgravede sand blev lagt op i “tipper” (høje sandbjerge), mens enorme mængder vand blev pumpet bort, da flere grundvandsårer blev gennemgravet. Når en kulgrav (et leje) var tømt for brunkul, lå det tilbage som et stort åbent krater i det flade landskab med rækker af tipper. Da brunkulsgravningen ophørte, og pumperne blev stoppet, steg vandet. Lejerne blev til søer, hvorefter de nærmeste sandtipper skred ud. Da vandet heller ikke længere kunne følge faste grundvandsårer, førte det til talrige skred og sætninger, og nye søer opstod og ændredes.

Der opstod hurtigt en by omkring lejerne, mest bestående af hurtigt opførte interimistiske skure og barakker, udtjente rutebiler og jernbanevogne, og området fik tilnavnet Det Jyske Klondike, med udbredt hasardspil og sortbørshandel. Der arbejdede omkring 1.500 mand i lejerne. Da de var på det højeste, boede omkring 1.800 mennesker i området.

Søby Brunkulslejer dækker et areal på 1650 hektar, og det anslås, at der er produceret omkring 50 mio. m³ brunkul i perioden fra 1940 – 1970, hvor produktionen blev endeligt indstillet, og brunkulseventyret var slut. Lige nord for Søby ligger den 75 ha store Søby Sø, der ikke er en brunkulsgrav, men en naturlig hedesø.