* GRENE SANDE / GYTTEGÅRD PLANTAGE * Gyttegård Plantage er en såkaldt ”grosserer”- eller ”Københavner”-plantage. Efter krigen i 1864 og tabet af Sønderjylland fik tanken om en bedre udnyttelse af de danske naturressourcer en næsten folkelig opbakning. Det førte bl.a. til stiftelsen af Det danske Hedeselskab i 1866, som gjorde en stor indsats for at tilplante de store hedeområder. Selskabets medstifter Enrico Dalgas inspirerede også en række fremsynede og dygtige forretningsfolk til selv at deltage i anlægget af plantager. Gyttegård Plantage er et eksempel herpå. Størstedelen af plantagen blev anlagt i 1899-1900 af bankdirektør Heide, der kaldte plantagen ”Siam”, da han bl.a. var med i bestyrelsen i ØK, som købte store teaktræplantager i Siam (Thailand). Enkelte af plantningerne er dog helt tilbage fra 1858 og 1885, og der findes endnu nogle 145-årige skovfyr nord for Løvlundvej. Heide opførte i 1898 den trefløjede plantørbolig. Den er tegnet af arkitekt Hack Kampmann, som bl.a. tegnede Marselisborg ved Århus. I 1908 købte grosserer Andreas Petersen plantagen og kaldte herefter plantagen Gyttegård efter sin frue, som havde kælenavnet ”Gytte”. Med hjælp fra arkitekt Martin Borch opførte Andreas Petersen i 1916 ”Villaen” som feriebolig for familien. I 1972 købte staten hele ejendommen. Gyttegård er en ret ung plantage i forhold til de øvrige plantager i området. F.eks. er den nærliggende Frederikshåb Plantage plantet næsten 100 år tidligere efter flere fejlslagne forsøg på at opdyrke de ufrugtbare jyske hedestrækninger i midten af 1700-tallet.