Frederikshåb Plantage I 1802 besluttede staten at anlægge en plantage på ca. 450 hektar af Randbøl Hede. Det blev startskuddet til Frederikshåb Plantage. I 1804 startede såning af birk og fyr. Arbejdet skred langsomt frem, fordi sandflugten først skulle bekæmpes med diger og ved at plante hjælme. Det tog næsten 100 år før plantagen var sluttet skov, af hoved-sagelig rødgran. Stormen den 3. december 1999 forandrede dog plantagen voldsomt. Ca. 1/3 af skoven væltede – i alt 75.000 kubik-meter træ. I dag er arealerne igen plantet til med en blanding af løv- og nåletræer.

Frederikshåb Plantage rummer et besynderligt naturfænomen, kaldet Syvårssøerne. Af og til kan man finde en stor sø, til andre tider er vandet borte, og man kan gå på bunden af søen. I plantagen finder man store indlandsklitter og et særegent område med ca. 175, 5000 år gamle, stenrøser.