Åbent hus og afslutningsudstilling lørdag d. 23. juni 2012 på Engelsholm Højskole. Her kunne gæsterne nyde både udstillinger, koncerter, glaspustning, rundvisning/introduktion til skolen og en kop kaffe.

Renæssanceslottet Engelsholm er smukt beliggende ved bredden af Engelsholm Sø, omgivet af skov og park. Slottet drives som højskole og ejes af den selvejende institution "Engelsholm Højskole". Slottet blev indviet i 1593 og den spæde begyndelse til parken er antagelig anlagt af Knud Brahe i årene efter som en urte- og rosenhave.

Haven er siden videreført og omlagt af Gerhard de Lichtenberg i 1737 som barokhave med symmetrisk anlagte bede, plæner og damme, klippede træer og buske samt terrænforskydninger i form af volde og trappeforløb. Sidst i 1800-tallet blev parken tættest på slottet omlagt i landskabelig stil efter anvisning af H.A. Flindt.

De bærende elementer i parken på Engelsholm er terrasserne med de klippede træer og voldgraven. Slottet på en slotsholm i en voldgrav på kanten af en større sø er endvidere noget helt særligt for Engelsholm.

Parken er i dag på 6 hektar. En stor del af det oprindelige areal blev udstykket i 1934. Engelsholm skov og sø hører i dag under Randbøl Statsskovsdistrikt og omfatter i alt 151 hektar, heraf sø ca. 44 hektar, ager og eng ca. 30 hektar, resten skov.

På efterfølgende link: http://www.engelsholm.dk/ kan i finde flere informationer om Engelsholm Slot / Engelsholm Højskole