Magion - Idræts- og Kulturcenter Grindsted

Magion - et multicenter i Billund Kommune. Magion danner de fysiske rammer for et idræts- og kulturcenter, Grindsted Bibliotek og Borgerservice, den kommunale genoptræning og den kommunale svømmehal. Magion rummer herudover haller, mødefaciliteter og cafe. Magion er selvejende - ikke-kommunal - institution ejet af Fonden Magion.

Billederne er fra åbningsfesten den 17. juni 2012.